Serveis

Els serveis que ofereix Neus González són els següents:

Traducció general

Serveis de traducció de tot tipus de textos generals de l'anglès i el francès al català i el castellà.

Traducció audiovisual

Traducció de pel·lícules, sèries, dibuixos animats i documentals per a subtitulació i doblatge.
Traducció de guions de preproducció de llargmetratges.

Traducció informàtica

Traducció de programari, firmware i documentació de projectes informàtics:

  • Traducció i localització de pantalles
   Traducció i localització de continguts de pàgines web
   Control funcional i lingüístic d’aplicacions
   Creació i actualització de guies d’estil i glossaris
   Traducció de les especificacions tècniques, els manuals d’usuari, els requeriments,
   els documents d’ajuda, de qualitat, etc.
   Traducció de documents de metodologia informàtica, d’estratègies de proves, etc.
 • Traducció de videojocs

  Traducció i proves lingüístiques i funcionals de videojocs, jocs web i arcades.
  Traducció dels manuals d’usuari i documents d’ajuda.

  Interpretació

  Interpretació simultània castellà-català.
  Interpretació consecutiva i d’enllaç anglès-català i anglès-castellà.

  Ajust per al doblatge

  Adaptació dels guions traduïts per sincronitzar-los amb els moviments labials dels actors.

  Correcció

  Correcció estilística i ortotipogràfica de textos en català i castellà.

  Adaptació dialectal

  Adaptació de textos escrits en català al valencià i viceversa.

  Neus González Francés · Serveis lingüístics, traducció i interpretació
  Contact n e u s (at) n e u s g o n z a l e z . c o m
  © Tots els drets reservats